skip to Main Content

Vragen aan College inzake plaatsen van camera’s rond de jaarwisseling helpt

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

2 januari 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake plaatsen van camera’s rond de jaarwisseling helpt om vandalisme en andere schade gevende handelingen tegen te gaan

 

Vraag 814 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie heeft zich ervoor sterk gemaakt om na de aanvankelijke weigering bij de Nachtegaalstraat in Honselersdijk, waar voorheen rond de jaarwisseling ongeregeldheden voorkwamen, alsnog camera’s te plaatsen, maar het gevolg van het plaatsen van die camera’s is weer dat een stukje verderop in de Patrijslaan en de Kievitstraat vandalisme uitbreekt zoals het vernielen van autoruiten en het afsteken van gasbommen hetgeen nu weer erg in blijkt te zijn. Overal liggen stukken staal van de gasflessen die gebruikt zijn.

Buurtbewoners geven aan dat de politie diverse keren ter plekke is geweest, maar niets durfde te doen en ook niet durfde in te grijpen. Hetzelfde gold voor de brandweer. Die lieten vuur tot circa voorbij de dakgoten van het huis aan de Kievitstraat toe en reden voorbij rond 20.40 uur. Het gaat dan vooral om Marokkaanse jongeren die zich doen gelden in de betreffende buurt.

Geopperd wordt om in heel Honselersdijk, in ieder geval in dat deel van Honselersdijk, maar camera’s te hangen. Wel hebben de betreffende bewoners daar een en ander gefilmd en die filmbeelden zijn er. Bij deze vraag worden een aantal foto’s gevoegd van wat daar allemaal gaande was. Dit is uiteraard niet normaal en moet in de toekomst toch echt fundamenteel beter worden aangepakt.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is de burgemeester bereid om al in het lopende jaar zorg te dragen dat er veel meer camera’s voorhanden zijn om in het betreffende deel van Honselersdijk te plaatsen?
  • Op welke wijze wordt gebruik gemaakt van de beelden die de bewoners gemaakt hebben en die de bewoners bereid zijn aan te leveren, om de veroorzakers daadwerkelijk “te pakken”?
  • Is het nodig dat de bewoners allemaal aangifte gaan doen bij de politie en de betreffende beelden beschikbaar zijn of kan dit gecoördineerd worden middels een gesprek met de burgemeester en de bewoners die dan al het bewijs inbrengen, waarna centraal aangifte gedaan kan worden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top