skip to Main Content

Zeer druk bezochte brunch van Westland Verstandig in haar Burgerkantoor aan het Marktplein 10 in ‘s-Gravenzande

Zeer druk bezochte brunch van Westland Verstandig in haar Burgerkantoor aan het Marktplein 10 in ‘s-Gravenzande

Ruim 50 inwoners uit Westland bezochten op 1 januari 2020 de eerste Nieuwjaarsbrunch van Westland Verstandig. Een zeer gezellige bijeenkomst met erg lekker eten. Een goed begin van het nieuwe jaar met inwoners die het leuk vinden dit samen met enkele fractieleden op de eerste dag van het nieuwe jaar te doen. Er werd heel wat afgepraat en uiteraard ook over enkele politieke zaken. Zowel de fractie als de bezoekers waren blij elkaar te treffen. Afgesproken werd met de aanwezigen dat deze happening volgend jaar weer op de agenda zal staan en velen reserveerden al.
Zoals bekend meent Westland Verstandig dat het zijn van raadslid niet alleen veel vergaderen betekent, maar ook het hebben van een visie over waar we als Westland heen moeten maar ook als volksvertegenwoordiger oog hebben voor bij inwoners ontstane irritaties zoals stoeptegels, hekken etc. Voor het doen van het raadswerk is goed contact met onze inwoners nodig en vandaar brunches zoals op 1 januari.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

Back To Top