skip to Main Content

Nieuwjaarsboodschap: Westland Verstandig wenst alle Westlanders een goed, gezond en gelukkig 2020 toe!

Nieuwjaarsboodschap: Westland Verstandig wenst alle Westlanders een goed, gezond en gelukkig 2020 toe!
Een nieuw decennium! Wordt 2020 het jaar van de verstandige inkeer?

  1. Tuinbouw en alles wat daarmee samenhangt blijft ook in en na 2020 zeer belangrijk voor Westland. Daar is iedereen het over eens. Maar daarnaast is minstens zo belangrijk dat de Westlandse inwoners terecht eisen stellen aan meer groen in en buiten de kernen verlangen, meer starters- en seniorenwoningen, betere wegen, veel beter openbaar vervoer, een betere en gezonde leefomgeving. Daarvoor moet grond beschikbaar komen! Westland Verstandig bepleit al jaren dat de tuinbouw door slimmer te gaan werken en minder ruimte in beslag te nemen even belangrijk kan blijven voor Westland. Daardoor komt er ruimte vrij voor o.a. werken, groen, verkeer, parkeren, wonen. Gelukkig willen inmiddels ook meer partijen dit. Westland Verstandig hoopt dat 2020 het jaar wordt van de echte verandering op dat punt. Anders loopt Westland vast en daar is de tuinbouw ook niet bij gebaat!
  2. 2020 moet het jaar worden voor echte veranderingen op het gebied van zorg waarbij zorg op maat en zorg dichtbij echt worden gerealiseerd. Meer crisis- en revalidatiebedden in Westland en zorgen dat zonder wachtlijsten iedere inwoner die zorg krijgt die nodig is. Dat vergt een andere houding en benadering vanuit de gemeente dan tot nog te zien was. Echt de zorgproblemen oplossen en stoppen met dure onderzoeken en inhuren dure externen, die, zo leert de ervaring, de Westlandse zorg echt niet beter maken.
  3. 2020 moet het jaar worden waarin eindelijk andere keuzes gemaakt gaan worden waardoor gestopt gaat worden met heel veel euro’s uit te geven aan geldverspillende zaken die Westland en haar inwoners en ondernemers niet beter gemaakt hebben. 2020 wordt dan het jaar waarin de euro’s wel gaan naar de belangrijke vraagstukken waardoor al vele jaren bestaande knelpunten opgelost worden!
  4. 2020 moet het jaar worden waar het College echt zaken die er voor onze inwoners toe doen oppakt en beter maakt. Dus niet alleen maar voorspelbare visies laten schrijven door externen. Meewerken aan praktische oplossingen, een College dat echt de baas is en Westland niet laat “regeren” door ambtenaren, een krachtdadige aanpak van de bekende Westlandse vraagstukken die er zijn en vooral stoppen met zichzelf op de borst slaan en eigen pr stellen boven het burgerbelang.
  5. 2020 moet het jaar worden waarin de vaak haperende dienstverlening voor onze inwoners verbeterd wordt. Ook in 2020 wil Westland Verstandig met u in gesprek en wil helpen bij problemen met de gemeente.
  6. 2020 moet ook het jaar worden waarin eindelijk genoeg starters- en seniorenwoningen gebouwd worden. Hoogbouw alleen daar waar dat ruimtelijk verantwoord is en op een wijze waardoor de bestaande leefomgeving niet in gedrang komt.
  7. Landelijke vraagstukken als klimaatverandering, duurzaamheid en vrij van aardgas moeten we als Westland wel volgen, maar moeten geen grote investeringen vanuit de gemeente vergen. Vaak “modegrillen”, die weinig profijt opleveren. Natuurlijk meer aardwarmte, maar dan ook goed bekijken wat de gevolgen op termijn zijn voor de Westlandse ondergrond. Zonnepanelen bij bedrijven en inwoners stimuleren door voorfinanciering door Westland Infra en echt duurzaam bezig zijn door oppervlaktewater schoon te krijgen.

Weliswaar is er door toedoen van Westland Verstandig best wel een beweging ten goede gekomen, maar het moet en kan echt nog veel beter en anders! Ook in 2020 zal Westland Verstandig zich blijven inzetten voor onze inwoners en ondernemers. U kunt op ons rekenen en wij doen dat graag samen met u. Ook blijft Westland Verstandig het gemeentebestuur uitdagen om door de bril van de inwoner te kijken!

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

Back To Top