skip to Main Content

Commentaar op agendapunt wethouder Zwinkels raadsvergadering 10 december 2019

Commentaar op agendapunt vertrek Wethouder Zwinkels

Enkele opmerkingen

Wat Westland Verstandig al sedert het aantreden van deze coalitie aangeeft wordt bevestigd door het plotsklaps opstappen van wethouder Zwinkels, de reden daarvan en de zelfs laffe wijze waarop dat wordt gedaan en wereldkundig wordt gemaakt. Veel paniekpolitiek, alleen maar mooie praatjes en veel meer afbreken dan opbouwen. Geen enkele notie hoe de echte problemen van de Westlanders opgelost worden en vooral de belangen van Westland en haar inwoners niet goed behartigend. Het ontbreekt het College aan enige daadkracht om de echte problemen aan te pakken waardoor onnodig tijd verloren gaat en geen echte knopen worden doorgehakt.

Aanzien wethouder

Ook Wethouder Zwinkels beloofde veel en deed weinig en zeker door haar plotselinge opstappen moet een treurige balans opgemaakt worden. Van kustvisieplannen tot arbeidsmigrantenhuisvesting, van economisch beleid tot toerisme, alles werd onder haar een flop. Met wellicht een heel klein lichtpuntje: het worden van fair trade-gemeente. Westland Verstandig vreest dat dit laatste het enige wapenfeit is van bijna 2 jaar wethouderschap. Ze verklaarde bij de WOS dat ze even van haar wachtgeld gaat genieten, maar al veel aanbiedingen (landelijk, Provincie) binnen heeft. Westland zit nu weer met deze vervelende erfenis waar niemand blij van wordt. Een hoop gepruts wat wel heel veel geld gekost heeft.

Wijze van vertrek

Ook hoe het allemaal gelopen is op zaterdag 30 november toont al aan de knulligheid van dit vertrek. Een wethouder wordt door de Raad benoemd. Neemt een wethouder ontslag, dan doet zij dat bij het College en het College of de wethouder doet het bericht naar buiten, verklaart en geeft uitleg. Niet bij het CDA blijkbaar bekend. De wanvertoning start met de CDA-fractievoorzitter die naar buiten treedt met het bericht. Dat is al curieus, maar wordt nog vreemder als diezelfde fractie de oorzaak is van het vertrek. Zo valt dat te lezen in enkele directe reacties, persbericht etc. Na een week geeft Zwinkels bij de WOS ineens de hele Raad de schuld van haar vertrek: zij steunden haar beleid (?) niet voldoende. Waar het om gaat blijft onduidelijk!

Politiek relevante vragen

Vraag 1:
De eerste vraag is dan ook aan het CDA/College of zij het met Westland Verstandig eens is dat het gevolgde proces op 29 en 20 november niet klopt?

Vraag 2:
Waarom is gekozen voor deze wijze van communiceren?

Vraag 3:
Voorts wordt de wethouder benoemd door de hele Raad en niet door een fractie. Opstappen doe je dan ook in een raadsvergadering.

Waarom kiest het CDA / het College / wethouder voor het stiekeme vertrek zonder debat in de Raad op zaterdagochtend? Past dit in een goede democratie? Iedereen wordt voor een fait accompli geplaatst. Is dat netjes?

Vraag 4:
Waarom meent het CDA en / of de wethouder die we het niet meer kunnen vragen, dat enkel zij in deze er toe doen?

Vraag 5:
Waarom deze CDA-achterkamertjes weer en geen openheid en transparantie?

Vraag 6:
Wat spelen hier voor belangen en ego’s binnen het CDA?

Vraag 7:
Een vraag aan de burgemeester: had deze breuk niet voorkomen kunnen worden daar het toch wel erg korte bochten werk lijkt? Is de continuïteit van het Westlands bestuur niet in gevaar als zo gemakkelijk bestuurders kunnen vertrekken? Is daar wel een inspanning voor gedaan met alle betrokkenen? Waarom niet geëist dat afgetreden werd in een raadsvergadering? Waarom op zo een sneaky niet chique wijze het College verlaten daar waar opstappen en public in een vergadering democratisch met opgave en onderbouwing redenen.

Vraag 8:
Had wethouder Zwinkels wel binnen het College nog voldoende steun bij de door haar behandelde dossiers? Zelf gaf de burgemeester een WOS-interview en gaf aan dat de eerste communicatie rondom de Polenhuisvesting veel beter moest. Was dat ook geen kritiek op de wijze waarop wethouder Zwinkels het deed?

Vraag 9 Aan het College:
wanneer nam het College waar dat er spanningen waren tussen de CDA-fractie en Zwinkels? Weet het College er het fijne van en wat er nu exact gaande was?

Vraag 10 Aan de CDA-fractie:
Naar verluidt is de oorzaak ernstig verschil van inzicht in tal van dossiers tussen fractie CDA en de wethouder. Hoe, wat, wanneer en waar het precies over gaat was en blijft onduidelijk. We kunnen er alleen maar naar gissen. Wij verzoeken het CDA nu vandaag duidelijkheid te geven en te stoppen met een walgelijk spelletje. Politieke spelletjes moet je met dit soort kwesties niet spelen. Zwinkels gaf er de brui aan, gaf aan de CDA-fractie de schuld, maar beiden vertellen niet wat de oorzaak van de breuk is. Het CDA realiseert zich blijkbaar niet dat we hier met de publieke zaak bezig zijn en daar past een dergelijk Kafkagedrag niet bij. Voor de dag ermee zou ik zeggen. Gebeurt het niet dan is de CDA-fractie geen knip voor haar neus waard.

Vraag 11:
Kan het CDA aangeven wat er speelde en zo ja wat en waarom het zo ernstig was dat niet doorgegaan kon worden. Ging het om het hardvochtige en bijna ziekelijk vasthouden aan een volstrekt mislukte poging arbeidsmigranten te huisvesten, ging het om haar vasthouden geen arbeidsmigranten te huisvesten op de bedrijven, daarmee de uitzendbureaus ontziend ging het om haar leugens over het hebben van het leegstandsrapport, ging het over haar rol in het kustvisieverhaal?

Vraag 12:
Zelf noemde Zwinkels plotsklaps in het WOS-interview de andere visie die zij had op de glasreconstructie. Dit roep direct weer een vraag op.

Welke glasreconstructieplannen bedoelt Zwinkels volgens het CDA? Wanneer heeft de Raad het hierover gehad? Welke plannen zijn er dan bij de CDA-fractie?

Vraag 13:
Of ging het om haar attitude van ongekroonde verwaande koningin van het CDA die een keer niet haar zin kreeg?

Ging het wel om de tuinbouw en de positie daarvan in Westland of ging het om persoonlijke wrijvingen tussen leden uit de fractie en Zwinkels?

Vraag 14:
Wanneer in tijd zijn die verschillen van inzicht gebleken waardoor het opstappen onvermijdelijk was?

Vraag 15:
De timing lijkt erg curieus daar Zwinkels als wethouder net terug was uit China. Had die reis dan ook niet beter door iemand anders gedaan kunnen worden?

Westland Verstandig vindt dat onze inwoners recht hebben om het te weten. Voorts is het ook van belang te weten wat de verschillen van inzicht betekenen voor het collegebeleid en dus voor de toekomst van Westland. Een wethouder functioneert op basis van collegiaal bestuur. Nu zijn er 2 mogelijkheden: ofwel Zwinkels had haar eigen beleid of ze hield zich aan de collegelijn.

Vraag 16:
Van het College willen we horen of Zwinkels eigengereide standpunten innam en zo ja welke? Als dat niet het geval is, dan willen we weten en van het College en de fractie van het CDA horen wat de gevolgen dan zijn van de verschillen van inzicht. Betekent dat dan dat het CDA niet meer achter het collegebeleid en ook niet meer achter het Bestuursakkoord staat? Welke onderwerpen betreft dat dan?

Een vraag aan de coalitiepartijen en het College wat dat laatste dan voor de coalitie betekent?

Vraag 17:
Waarom duurt het zo lang voor er een opvolger wordt voorgesteld? Respectloos richting College en kiezers. Als het zolang duurt, dan maar afzien zoals Westland Verstandig suggereert. Ook de VVD vindt dit. Wat doet het College als een raadsmeerderheid oppositie + VVD dit vindt: 20 stemmen voor? Heeft het dan nog zin het CDA door te laten worstelen in haar zoektocht iemand te vinden of dat vanavond maar uitspreken?

Vraag 18:
Wethouder Vreugdenhil staat ook geregeld onder vuur door -zacht gezegd-ondoordacht en slecht handelen waar heel veel verdriet door veroorzaakt wordt in Westland en met name mensen met een beperking. Ook financieel klopt het vaak niet. Als Zwinkels zo makkelijk opstapt, wanneer is wethouder Vreugdenhil genoopt op te stappen vanwege verschil van inzicht met de fractie?

Vraag 19:
Enkele slotvragen:

  • Is het in het belang van Westland en is het goed voor het aanzien van de politiek dat op de nu gekozen wijze een wethouder tussentijds plotsklaps opstapt?
  • Wethouder Zwinkels geeft aan dat ze voor andere ambities in de politiek ging. Kan de fractie of het College ons uitleggen waar ze op doelt? Waar zitten de principiële verschillen van inzicht? Wat doet de CDA-fractie anders dan voorheen?
  • Zijn er nog meer van dergelijke verrassingen te verwachten?
  • Zien de overige coalitiepartijen het opstappen van Zwinkels als een CDA-probleem of een probleem van het hele College?

 

Back To Top