skip to Main Content

Vragen aan College inzake te hard rijden Opstalweg Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

16 december 2019

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake te hard rijden Opstalweg Naaldwijk

 

Vraag 810 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie heeft al eerder vragen gesteld namens de bewoners van de Opstalweg in Naaldwijk en het feit dat daar veel te hard gereden wordt op het middenstuk. Destijds is ook een rapport opgemaakt waaruit blijkt dat er te hard en te veel gereden wordt, alleen er gebeurt niets en dat zou wel moeten gebeuren.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is de wethouder bereid om alsnog de nodige maatregelen te treffen zodat alsnog de Opstalweg minder druk wordt, maar ook dat er minder hard gereden wordt?
  • Is het College bereid om met de omwonenden in overleg te treden hierover?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

 

Back To Top