skip to Main Content

Melden van overlast door jongeren op diverse plekken in Westland heeft wel degelijk zin en is bij de verdere aanpak belangrijk

Melden van overlast door jongeren op diverse plekken in Westland heeft wel degelijk zin en is bij de verdere aanpak belangrijk

De fractie van Westland Verstandig wordt bijna wekelijks benaderd door inwoners die veel overlast ervaren van rondhangende jongeren. Die jongeren vallen mensen lastig, schelden hen uit, intimideren, maken veel herrie en brengen ook vaak vernielingen aan.

Als ons een dergelijke situatie wordt gemeld geven we dat direct door aan onze burgemeester die over de veiligheid gaat en contact heeft met politie, jongerenwerk, Vitis, buurtpreventie en ook als het de spuigaten uitloopt concrete maatregelen kan nemen. Voor al deze acties is het nodig dat er voldoende meldingen binnenkomen van inwoners.

De praktijk leert helaas dat bij opgevoerde controles door de politie de zich misdragende jongeren verplaatsen naar ander plekken en daar weer van de start af kan worden begonnen. Alleen bij voldoende meldingen bij de gemeente en de politie zal effectief en snel kunnen worden opgetreden. Daar kan men van alles van vinden, maar dat is helaas de praktijk.

Ervaart u overlast, meld dat dan en zorg dat buurbewoners met dezelfde klachten dat ook doen. Het aantal meldingen telt voor de urgentie bij de aanpak.

Melden van dit soort zaken bij de gemeente moet gebeuren op 140174 of via een mail- of app-melding op de site van de gemeente en bij de politie op 0900-8844 of via een mail-melding op de site van de politie.

 

Back To Top