skip to Main Content

Persbericht Ledenvergadering

Westland Verstandig houdt heel druk bezochte ledenvergadering in De Kiem in ‘s- Gravenzande

Westland Verstandig heeft op vrijdag 6 maart 2015 haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Naast de gebruikelijke huishoudelijke zaken die door voorzitter Gerrit Zavaros in snel tempo werden afgewerkt, werd ruimschoots aandacht besteed aan een aantal actuele politieke items waar de fractie actief in opereert. De fractie bespeurt dat bij het College en het collegebeleid veel mis is en fout gaat. Er gebeuren natuurlijk ook best wel goede dingen, maar in een aantal zaken gaat het zeker niet goed. Nog steeds loopt de gemeenteschuld fors omhoog, wordt plotsklaps een bureau ingeschakeld dat de gemeente moet gaan adviseren hoe ze op ambtenaren kunnen gaan besparen, dit terwijl het College jarenlang al roept dat ze dat al weet, wordt op het ene moment iets gezegd en het andere moment wordt weer het tegendeel aangegeven, is het College voornemens om verenigingen op het gebied van cultuur en sport in het kader van het accommodatiebeleid zwaarder te gaan belasten, is de vraag of de zorg in brede zin wel goed geregeld is, worden financieel vreemde en niet verantwoorde besluiten genomen etc. etc. Ook affaires zoals de asbest in Wateringen worden niet goed aangepakt, op het gebied van veiligheid valt er ook nog heel wat te doen daar vele Westlanders zich minder veilig zijn gaan voelen.

Tenslotte werd de actie “GEEN TWEE” besproken. Vanuit een actietent bij de ingang van het gemeentehuis Naaldwijk worden de Westlandse inwoners opgeroepen zich te laten horen. De bouw van twee nieuwe gemeentehuizen kan nog gestopt worden. De politiek moet duidelijk gemaakt worden dat de Westlanders geldverspilling niet wensen.

Kort en goed: Er is de komende tijd veel werk aan de winkel. De fractie zal zich actief in alle opzichten blijven opstellen.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

IMG_20150306_214054 IMG_20150306_214113 maart15 030 maart15 031

 

Back To Top