skip to Main Content

Publicatie Groot Westland-Gemeente, politie moet veel alerter en sneller optreden bij overlast in woonomgeving

Gemeente/politie moet veel alerter en sneller optreden bij overlast in woonomgeving

De laatste weken wordt steeds vaker bij Westland Verstandig geklaagd over wangedrag door bepaalde categorieën mensen in woonwijken in Westland. Dat gaat dan om arbeidsmigranten die in een woning verblijven. Soms wel 10 mensen per woning. Die maken lawaai, intimideren en veroorzaken rotzooi. Het gaat ook om voormalige vluchtelingen met een verblijfsvergunning die zich niet weten aan te passen. Of mensen die elders -Den Haag, Rijswijk, Voorburg- al gedragsproblemen vertoonden en in Westland door de corporaties worden geplaatst en dus ook daar hetzelfde gedrag vertonen. Als Westland Verstandig dit soort problemen aankaart, dan blijkt heel vaak GBW-wethouder Rijneveen de ernst van de situatie te bagatelliseren en ook de burgemeester praat de problemen weg. Ook de politie doet in de regel niets of te weinig. Resultaat is dat onze Westlandse burgers zich niet serieus genomen voelen en “er onderdoor dreigen te gaan”. Westland Verstandig meent dat aan deze steeds vaker voorkomende problemen echt iets gedaan moet worden. Als de politie en/of bestuur wil dan is ingrijpen mogelijk. Dat moet dan ook gebeuren!!
Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

Back To Top