skip to Main Content

Publicatie ‘s-Gravenzander-Westland Verstandig wil snel een betere aankleding met groen, fietsenstallingen, straatmeubilair en terugkeer typisch ‘s-Gravenzandse beelden in centrum

Westland Verstandig wil snel een betere aankleding met groen, fietsenstallingen, straatmeubilair en terugkeer typisch ‘s-Gravenzandse beelden in centrum

Westland Verstandig heeft al vele malen het College gevraagd te zorgen voor meer groen in het oude en nieuwe deel van het ‘s-Gravenzandse winkelgebied. Ook meer fietsenstallingen en straatmeubilair. Het College heeft dit gelukkig toegezegd en plaatsing zou in het eerste kwartaal 2020 geschieden. Eerst zien en dan geloven uiteraard. Nog liggen onze wensen van een bepaalde wijze van overkappen van de Graaf Willem II straat, het terugplaatsen van het druivenkrensterbeeld, het opknappen van de hoek Marktplein / Graaf Willem II straat en het Gravin Machteldbeeld op het Marktplein. Daarvoor is echt plaats genoeg daar. Blijkbaar een stokpaardje van CDA-wethouder Vreugdenhil die “de kont tegen de krib gooit” en daar een prestigekwestie van maakt, alsof Westland geen grotere problemen kent!

Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Marktplein 10 op werkdagen dagelijks tussen 13.00 en 15.00 uur of het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur.

 

Back To Top