skip to Main Content

Publicatie-Westland Verstandig dient motie in over deze ongepaste huurverhogingen sociale woningen door onze woningcorporaties per 1 juli a.s.

Westland Verstandig dient motie in over deze ongepaste huurverhogingen sociale woningen door onze woningcorporaties per 1 juli a.s.

De gevolgen van Corona grijpen om zich heen ook in Westland. Westland heeft ongeveer 10.000 woningen die eigendom zijn van één van onze woningcorporaties. Landelijk wordt een beroep gedaan op verhuurders om coulant te zijn. In den lande verhogen vele corporaties de huur met 2.6% (normale index). In Westland krijgen de meeste huurders een veel hoger percentage opgelegd (vaak meer dan 5%). Westland Verstandig vindt dit ongehoord en wil dat het College druk uitoefent op de corporaties om af te zien van een dergelijke verhoging. Hadden we maar een gemeentelijk woningbedrijf zoals Westland Verstandig al jaren bepleit, want dan zou dit geen probleem zijn! De huidige corporaties -met hele hoge eigen vermogens- vergeten te veel dat zij zijn voortgekomen uit gemeente-eigendommen op het eind van de vorige eeuw en dat zij er zijn voor de inwoners van Westland. Kom op: wees reëel en trek de giga huurverhoging in vanwege Corona.
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl. De Burgerkantoren zijn weer open vanaf 18 mei.

 

Back To Top