skip to Main Content

Rondvraag voor de Commissie Ruimte van 30 augustus 2022 of Commissie Bestuur van 1 september 2022 gevolgen aanleg windpark Hollandse Kust

Destijds heeft Westland Verstandig gewezen op de gevolgen voor Westland van de aanleg van het windpark Hollandse Kust voor de kust tussen Den Haag en Zandvoort. Het toenmalig College van Westland zag geen problemen en de beroepen van Westland Verstandig en 2 raadsleden (Geubbels en Duijsens) werden niet ontvankelijk verklaard omdat er geen direct belang was. Nu blijkt dat er toch geluidsoverlast is in delen van Westland en Den Haag afkomstig van de aanleg en de windmolens zijn op heldere dagen ook zichtbaar aan de horizon vanaf de Westlandse kust.

De vragen zijn:

  • Wat gaat het College ondernemen tegen het vorenstaande? In het bijzonder dat Westland van Rijkswaterstaat verkeerde informatie kreeg over de gevolgen van de aanleg (geen overlast en niet zichtbaar!)
  • Wat gaat het College richting het Rijk en de aanlegger (Vattenfall) ondernemen?
  • Zal dit College in de toekomst kritischer en alerter zijn als dit soort ontwikkelingen zich aandienen?

Bijgaand de foto over de zichtbaarheid van de molens.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens
Astrid Leurink

Back To Top