skip to Main Content

Vragen aan College inzake aanvullende vraag vergunning Hertenlaan 2 Honselersdijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

20 februari 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake aanvullende vraag vergunning Hertenlaan 2 Honselersdijk

 

Vraag 847 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Inmiddels is blijkbaar discussie ontstaan tussen derden en uw gemeente hoe nu gerekend wordt voor de 100 meter. Bijgaand de beleidsregels en een meetkaart zoals die aan onze fractie verstrekt werd door derden. Genomen moet worden de kadastrale grens van het perceel Hertenlaan nr. 2 en dan moet gemeten worden naar de Hofstraat nr. 11.

bijlage art. 42-vraag 847 beleidsregels

bijlage art. 42-vraag 847 meetkaart

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is vorenstaande benadering juist?
  • Kan het College een goede tekening aanleveren waarop de afstand gemeten wordt?
  • Is het College het met ons eens dat de omwonenden recht hebben op correcte informatie en niet op informatie van horen zeggen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top