skip to Main Content

Vragen aan College inzake onjuiste communicatie vanuit de Gemeente en ONW

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

13 september 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake onjuiste communicatie vanuit de Gemeente en ONW

 

 

Vraag 1108 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is vanochtend al meerdere malen benaderd door personen die geïnteresseerd zijn in het bestemmingsplan Waelplas en de informatieavond. Als alles goed is, is deze uitnodiging pas vanochtend binnengekomen en is nu gepland op 16 september a.s. te 19.00 uur en dat ook nog online, daar waar andere informatieavonden gewoon live gebeuren.

Die twee opmerkingen worden ook door een aantal bewoners gemaakt. Waarom maandagochtend een aankondiging voor een informatieavond op de komende donderdag en waarom nog steeds online.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom worden onze inwoners niet serieus genomen en worden dit soort informatieavonden niet op een ruime termijn gepland?\
  • De eerdere avond werd gecanceld op de dag zelf zonder concrete reden aan te geven en nu wordt op deze wijze gehandeld. Acht het College dit correct jegens onze inwoners?
  • Waarom wordt niet net als bij andere informatiebijeenkomsten gewoon daadwerkelijk de mogelijkheid gegeven om met onze inwoners van gedachten te wisselen en wordt nu toch nog weer online vergaderd? Dit is toch niet nodig gezien de huidige Coronaregels?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top