skip to Main Content

Vragen aan College inzake situatie begraafplaats ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

25 februari 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake situatie begraafplaats
‘s-Gravenzande

 

Vraag 851 2018-2022

bijlage art. 42-vraag 851 foto’s begraafplaats ‘s-Gravenzande

Edelachtbaar College,

Bij onze Burgerkantoren komen de afgelopen dagen diverse inwoners van ’s-Gravenzande die zich beklagen over de situatie op de begraafplaats in ’s-Gravenzande. Alle spulletjes op de graven zijn op een hoop gegooid in verband met werkzaamheden. Men vindt dit respectloos en men is niet voorgeïnformeerd. Het staat blijkbaar wel aangegeven aan één kant van de begraafplaats, maar als de begraafplaats op een andere wijze wordt binnengekomen dan ziet men dat bord niet. Bijgevoegd zijn de foto’s. De vraag is wie dit gedaan heeft.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Heeft de wethouder zelf ook al meer klachten ontvangen over een en ander?
  • Waarom wordt dit niet beter gemanaged en gecontroleerd?
  • Wat gaat het College doen om een en ander goed te maken, hoe krijgt ieder zijn eigen spullen weer terug en hoe wordt dit soort handelwijzen in de toekomst voorkomen?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat gevoelige zaken als deze veel zorgvuldiger moeten worden aangepakt dan nu het geval is?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top