skip to Main Content

Vragen blijven over wateroverlast De Lier

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake Wateroverlast De Lier 13 oktober 2013

Edelachtbaar College,

De beantwoording van alle eerder gestelde vragen inzake de wateroverlast De Lier geven blijk van onvoldoende beheersing en zijn ook niet consistent. De fractie van Westland Verstandig – LEO 2.0 wil dat de oorzaken van wat mis is gegaan duidelijk zijn, dat naar de toekomst toe hiervan geleerd wordt en het risico op wateroverlast verder wordt teruggedrongen door het treffen van maatregelen.

In de verschillende antwoorden wordt teveel voorbij gegaan aan het feit dat het al zondagnacht 13 oktober om 2:00 uur is misgegaan in De Lier. Dat daarna op die zondag nog veel meer water is gevallen is ook een feit, maar het eerste moment van overlast is bepalend of tot dat moment een en ander goed heeft gefunctioneerd. Er wordt steeds gesteld door de gemeente dat de regelval extreem was. Dat wordt niet ontkend, maar dat hebben we laatste jaren vaker gehoord. Evenwel feit is ook dat het zaterdagavond 12 oktober pas na 20:00 uur is gaan regenen en het daarvoor nagenoeg de hele dag droog en redelijk zonnig is geweest. De ondergrond was toen ook nog niet verzadigd, want het is die week gaan regenen na een relatief lange periode met weinig o f geen neerslag.

Feiten en waarnemingen:

Volgens het KNMI is er de dagen daarvoor in Westland/De Lier de volgende hoeveelheid neerslag gevallen:

 • Za 12/10 8.00 uur – zo 13/10 8:00 uur ca 89 mm[1]; na 2:00 uur ‘s nachts heeft het doorgeregend.
 • De 3 dagen daarvoor gemiddeld ca 15 mm per 24 uren vanaf woensdagmorgen 8:00 uur. Dat is samen ca 45 mm.
 • Daarvoor is het dagen/weken (nagenoeg) droog geweest.

Als je verder de volgende waarnemingen op een rij zet:

 • Er is die zaterdag 12 oktober voor bemalen (10 cm), zo blijkt uit antwoorden;
 • De dieselpomp die bedoeld is voor ondersteuning (noodvoorziening) functioneerde niet tot zondagmiddag 13 oktober; er is wel een mobiele noodpomp bijgeplaatst;
 • Volgens het openbaar archief van de Buienradar (elke 5 minuten een beeld) is het zaterdagavond ca. 20:30 uur beginnen te regenen en pas 00:20 uur ’s nachts is het echt hard gaan regenen;
 • Zondagnacht (13 oktober) om ca. 2:00 uur ging het al mis ging in De Lier met wateroverlast;
 • De noodvoorziening(en) functioneerden om 2:00 uur nog steeds niet;
 • Die zondagnacht heeft het doorgeregend en in totaal is 89 mm is gevallen tot zondagochtend 8:00 uur in 24 uren, maar feitelijk dus in 12 uren, vanaf ca 20:00 uur zaterdagavond.

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft de volgende vragen:

 1. Kloppen bovenstaande feiten en waarnemingen? Zo neen, welke niet en graag toelichten.
 2. Hoeveel neerslag is in De Lier gevallen tussen zaterdagavond 12 oktober 20:00 uur en zondagnacht 13 oktober 2:00 uur? Het verzoek is om in de beantwoording gebruik te maken van officiële gegevens (van het KNMI).
 3. Is die hoeveelheid neerslag in ca 5 uren echt uitzonderlijk geweest of zou die wellicht jaarlijks kunnen vallen? Denk ook aan de vele clusterbuien die we de laatste 15 jaren hebben gehad in de nazomers als de temperatuur van de zee hoger is?
 4. Hoe vaak is vanaf 1998 ergens in het Westland een dergelijke hoeveelheid neerslag in relatief korte tijd gevallen?
 5. Gegeven de hoeveelheid neerslag van de vorige vraag, hoe komt het dan dat de capaciteit van de (tijdelijke) opvang- en afvoercapaciteit die hoeveelheid niet heeft kunnen verwerken?
 6. Wanneer is de mobiele noodpomp bijgeplaatst en daadwerkelijk gaan pompen? Hoeveel capaciteit heeft pomp en hoe verhoudt die capaciteit zich tot het gemaal en de dieselpomp, welke tot zondagmiddag niet gefunctioneerd heeft, toen het wel nodig was?
 7. Is de conclusie dat het gemaal + dieselpomp , mits direct functionerend als dat nodig is, samen voldoende zijn voor dit soort regenvalsituaties of is extra capaciteit nodig en zo ja hoeveel?
 8. Op welke wijze vindt er regulier onderhoud plaats op de noodvoorzieningen en zijn er controles van de noodvoorzieningen kort vooraf aan dreigende grote neerslag? Wie ziet daarop toe?

Leo Geubbels

Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Back To Top