skip to Main Content

Westland Verstandig: nieuwe tijden en andere werkwijzen

De nieuwe coalitie is goed 2 maanden bezig. We willen 183 punten gaan realiseren in de komende tijd. Naast de snel voor mekaar punten moeten een groot aantal al lang bestaande vraagpunten in Westland opgepakt worden. Een aantal zaken direct uitvoeren en zaken die langere voorbereidingstijd vragen nu oppakken en snelle uitvoering voorbereiden. Ook concrete oplossingen aangeven aan betrokken partijen. Bijvoorbeeld de huisvesting van arbeidsmigranten, starters en Westlandse spoedzoekers op percelen waar geen jarenlange procedures te verwachten zijn. Bekend is dat dat kan op de percelen rondom de Horticampus. Uitzendbureaus dienen daar samen met de gemeente en mogelijk onze woningcorporaties snel met plannen komen. Voorts geen senioren / inwoners die niet thuis kunnen revalideren meer naar locaties buiten Westland. Hetzelfde voor kinderen met een beperking de kans geven in Westland – samen met broertjes en zusjes – naar de basisschool te gaan. Bespaart ook kosten leerlingenvervoer dat de gemeente jaarlijks vele miljoenen kost.

Dat Westland Verstandig een gemeente Westland wil die veel dichter op onze inwoners staat, dan tot nog toe het geval was, is bekend. Vandaar ons voornemen om per dorp met buurtbeheerders te gaan werken die er zijn voor een betere leefomgeving en ook sociale problemen kunnen oppakken. Wijkagenten die per dorp beter zichtbaar en benaderbaar zijn, naast de al bestaande sociaal makelaars / jongerenwerkers / buurtpreventen. Al deze functionarissen moeten de communicatie met, naar en van de gemeente beter maken. De komst van een eigen gemeentelijke ombudsman / vrouw past daar ook bij. Tenslotte: Westland Verstandig stelde voor de verkiezingen heel veel schriftelijke vragen en deed veel verzoeken. Dat was vaak nodig omdat er veel mis was, inwoners bij onze burgerkantoren kwamen met concrete klachten en het toenmalige College onze vragen / verzoeken niet anders dan door schriftelijke vragen wenste te behandelen. Een voorbeeld daarvan waren onze meldingen met foto’s over chaos rond de gele zakken. Op een gegeven moment gaf de toenmalige wethouder aan: ”ik ga die vragen en meldingen niet meer beantwoorden / verhelpen”. Gelukkig gaat het nu beter en kunnen de fracties meldingen van inwoners direct doorgeven aan de wethouders die dan snel en kordaat een oplossing kunnen bieden. Fijn dat het zo werkt inmiddels! Het gaat tenslotte om het resultaat niet om voor de bühne wat te doen!

De oproep aan onze inwoners blijft om zaken die hen raken en de gemeente betreffen bij het meldpunt en zo nodig bij Westland Verstandig of een andere partij te melden. Het huidige College doet haar uiterste best maar er zullen best wel zaken blijven bijv. op het gebied van groenonderhoud, die nog niet helemaal naar tevredenheid zijn. Melden bij de gemeente of onze fractie is dan helaas nodig en snel oplossen is dan belangrijk. Wilt u met Westland Verstandig in gesprek mail of bel ons!

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

Back To Top