skip to Main Content

Westland Verstandig organiseert een hooravond voor inwoners over de slechte verkeerssituatie in en rond Wateringen / Kwintsheul op donderdag 21 september

Westland Verstandig organiseert een hooravond voor inwoners over de slechte verkeerssituatie in en rond Wateringen / Kwintsheul op donderdag 21 september 2023 te 20.30 uur. Zoeken naar concrete oplossingen

Bij Westland Verstandig komen veel klachten binnen over te grote druktes op de wegen in en rond Wateringen. Ook andere fracties stellen daar geregeld vragen over. Op diverse wegen is de doorstroming op bepaalde tijden van de dag rampzalig. Complexer wordt het nog als op Haags grondgebied (Wateringse Veld / Noordweg / Erasmusweg / Lozerlaan) verkeersmaatregelen genomen worden, vaak zonder overleg met Westland en die direct merkbaar zijn in Wateringen. Straks is de Wippolderlaan ook nog eens lang afgesloten en dat zal ook in Wateringen en Kwintsheul voelbaar zijn. Datzelfde geldt voor de geplande afsluiting van Oosteinde / Herenstraat.

Westland Verstandig wil van de inwoners zelf horen hoe de situatie is en hoe verbeteringen nu of termijn structureel naar hun oordeel mogelijk zijn. Westland Verstandig wil dan vertegenwoordigers van de gemeenten Westland en Den Haag en de Provincie Zuid-Holland uitnodigen aanwezig te zijn. Hopelijk komen die wel.

Als er bewoners zijn met expertise op verkeersgebied, dan horen we dat graag vooraf en dan kan hun inbreng plaatsvinden.

Het doel van de avond is na te gaan welke oplossingen mogelijk zijn nu en op termijn en in ieder geval hoe de huidige problemen kunnen worden verkleind / opgelost en hoe de gemeente daarbij kan helpen.

Vrije inloop, maar een ieder die aanwezig wil zijn graag aanmelden per mail (info@duijsens.net) of telefonisch op 06-53401068. De exacte locatie in Wateringen waar de bijeenkomst plaatsvindt, wordt nog bericht.

Ook zal Westland Verstandig een meldpunt op had site openen waarin inwoners hun concrete opmerkingen en klachten kunnen aangeven over de huidige situatie rond en in Wateringen / Kwintsheul. Dat Meldpunt openen we op dinsdag 5 september 2023 vanaf 10.00 uur. De gedane meldingen zullen we bundelen en ter sprake brengen op 21 september a.s.

Back To Top