skip to Main Content

Westland Verstandig wil de komende maanden inzetten op de bouw van alleen starterswoningen op een aantal plekken in Westland

Westland Verstandig wil de komende maanden inzetten op de bouw van alleen starterswoningen op een aantal plekken in Westland

We moeten echt snel woningen voor startende Westlanders gaan bouwen. Die wil is er. De vraag is waar we dat moeten gaan doen. Als het aan Westland Verstandig ligt moeten we dat doen op daarvoor geschikte kleinere percelen en daar zullen de aantallen beperkt moeten zijn. 40 tot 50 woningen per locatie. Belangrijk is het om voordat plannen gemaakt worden, eerst de omgeving te raadplegen en de haalbaarheid en mogelijk te regelen zaken goed te bespreken. Als dat allemaal positief is, pas de plannen maken en zorgen voor snelle uitvoering. Grotere plannen eventueel maken voor grotere percelen nabij de dorpen. We denken dan aan percelen waar nu nog een kas staat. Wij vinden dat -om het Westlandse woningnoodprobleem op te lossen- een goede zaak. Zeker als we zien dat in Westland heel veel percelen bestemd voor de glastuinbouw (we denken honderden hectares) al vaak tientallen jaren onbebouwd blijven en als die worden bebouwd, het verlies aan ruimte ruim gecompenseerd wordt. Als gemeente moeten we echt wat gaan doen en dit gemeentebestuur met Westland Verstandig, GBW en VVD heeft dat beloofd. En wat je belooft moet je doen!

Nu snelle slagen maken, maar daarvoor is ook nodig de bereidheid van onze inwoners de bouw te omarmen en starters een dak boven het hoofd te gunnen!

Back To Top