skip to Main Content

Westland Verstandig wil de omzetting van woningen naar kamerverhuur aan arbeidsmigranten aan banden leggen

Westland Verstandig wil de omzetting van woningen naar kamerverhuur aan arbeidsmigranten aan banden leggen

De afgelopen jaren is Westland Verstandig vele malen opgekomen tegen hinder opleverende bewoning door meestal een groot aantal tijdelijke arbeidsmigranten in Westlandse woningen. Vaak tussenwoningen in privé-eigendom van een uitzendbureau en zelfs sociale huurwoningen van één van onze wooncorporaties. Financieel voor die eigenaren een mooi resultaat. De leefomgeving in de buurt wordt echter goed “verziekt“. Woningen die voor een gezin gebouwd zijn lenen zich niet voor de huisvesting van soms meer dan 10 personen. Geluid, overvolle afvalbakken en vaak minder sociaal gedrag zijn veel gehoorde klachten. Het College wilde daar niets aan doen en vragen van Westland Verstandig werden meestal afgedaan met de mededeling dat dit gebruik toegestaan was. Westland Verstandig wil hier een andere benadering en wil dat omzetting van woningen naar huisvesting van meer dan 4 arbeidsmigranten niet langer meer mogelijk is zonder uitdrukkelijke toestemming van de gemeente. De omwonenden dienen de mogelijkheid te hebben van bezwaar en beroep.
Westland Verstandig stelt daarom voor de Algemene Politie Verordening aan te passen en een Verordening kamerverhuur vast te stellen. Daarnaast kunnen natuurlijk ook de bestemmingsplannen worden aangepast met het voorschrift dat -behalve vrijstelling- een woning slechts bewoond mag worden door één huishouden. Middelen genoeg dus om de ontstane wantoestand te beteugelen.
Ook dat uitzendbureaus woningen opkopen om deze te gaan gebruiken als een veel geld opleverend kamerverhuurbedrijf moet stoppen.
Gelukkig ziet inmiddels het College in dat zijn oplossing via de zgn. Huisvestingsverordening niet in alle gevallen de oplossing is. Westland Verstandig vindt het wel tijd voor actie en dat het College één of meerdere van de hierboven genoemde maatregelen moet nemen. Liefst allemaal. Zelf kwam Westland Verstandig met een tekst voor de APV en een aparte Verordening voor de kamerverhuur en wees zij eerder al op de noodzaak van een Westlandbrede aanvulling van bestemmingsplannen voor woningen. Vergunningen zijn nodig voor omzetting woningen en steeds moet bekeken worden of het -kort gezegd- in de buurt past.
Hopelijk komen het College en meerderheid Raad nu ook in actie. Dit probleem heeft veel te lang bestaan en moet nu aangepakt worden.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

Back To Top