skip to Main Content

Vragen aan College inzake aanvullende vraag voortgang reconstructie Koningin Julianaweg ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

13 januari 2020

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake aanvullende vraag voortgang reconstructie Koningin Julianaweg ‘s-Gravenzande

 

Vraag 820 2018-2022

Edelachtbaar College,

In ons Burgerkantoor aan het Marktplein in ’s-Gravenzande wordt de fractie van Westland Verstandig frequent bezocht door inwoners die zich afvragen wanneer eindelijk doorgegaan wordt met de reconstructie van de Koningin Julianaweg. Volgens eerdere berichten zouden de werkzaamheden half december voortgezet worden, maar men ziet maar niets gebeuren. Dat er iets moet gebeuren is hard nodig, met name voor de verkeersveiligheid.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wanneer worden de werkzaamheden weer voortgezet?
  • Waarom wordt de eerdere toezegging en belofte dat half december de werkzaamheden zouden worden voortgezet en snel zouden worden afgemaakt niet nagekomen door het College?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top