skip to Main Content

Bassie en Adriaan-act door CDA-fractie toont weer aan dat acteren voor bühne belangrijker gevonden wordt dan het College te dwingen voor een goede leefomgeving in Westland te zorgen

Bassie en Adriaan-act door CDA-fractie toont weer aan dat acteren voor bühne belangrijker gevonden wordt dan het College te dwingen voor een goede leefomgeving in Westland te zorgen

Na de val van wethouder Zwinkels door intern CDA-gedoe zet de CDA-fractie eindelijk iets recht. Helaas niet de echte reden van het vertrek van Zwinkels, maar een omgevallen hek op de oude Harmonielocatie in Naaldwijk. Meerdere omwonenden verzochten eerst het Meldpunt Leefomgeving van de gemeente om actie en toen dat niet lukte werd de fractie van Westland Verstandig benaderd in één van haar Burgerkantoren. De kwestie, die niet op zichzelf staat –op meer plaatsen in Westland is sprake van een onnodig ontsierende situatie- werd aangezwengeld. Na de vraag kreeg de fractie van Westland Verstandig nog meldingen over een drietal soortgelijke kwesties van andere inwoners uit Westland. Wellicht gaat de CDA-fractie ook daar aan de slag😉. Blijkbaar is de CDA-fractie niet in staat om bij het College gedaan te krijgen voor een goede leefomgeving te zorgen. Overigens liggen de hekken op het oude Harmoniecomplex sedert het weekend al weer door elkaar. Dat krijg je als je -na eerst de WOS gevraagd te hebben te komen met een camera- als een soort Bassie en Adriaan-act serieuze zaken bagatelliseert en een “nep-actie” doet. De vele gefrustreerde reacties van CDA’ers via de social media wijzen erop dat men weinig op heeft met de haperende Westlandse dienstverlening van dit College!
Naar verluidt heeft Zwinkels haar van belastinggeld afkomstige eerste wachtgeld ontvangen. Eerst intern ruzie maken en zelf vertrekken en dan toch de gemeenschap tot last blijven. Niet chique natuurlijk. Ook niet chique om bij een falend collegetoezicht op al maanden omver liggende hekken, waardoor de vraag van Westland Verstandig echt nodig was, te wijzen op de overigens niet aanwezige kosten die zo een vraag kost. In de regel wordt de eigenaar dan door de gemeente gevraagd actie te ondernemen en dat betekent dan een snelle goede oplossing van het probleem.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

Back To Top