skip to Main Content

Vragen aan College inzake bouwhekken Verdilaan/Dijkweg

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

24 december 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake bouwhekken Verdilaan/Dijkweg

 

Vraag 812 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Op de foto’s is de toestand van de bouwhekken te zien zoals die al maanden op het terrein hoek Verdilaan/Dijkweg staan. Dit geeft een erg verrommeld beeld en zeker als bedacht wordt dat dit de invalswegen van het centrum van Naaldwijk zijn. Wordt dit door het College niet beter gemonitord en ook gezien de locatie vlak bij het Gemeentehuis zou dit toch moeten zijn opgevallen?

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom wordt daar niets over gezegd en wordt aan de ontwikkelaar verzocht één en ander op orde te brengen?
  • Is het College bereid om hier op korte termijn actie te ondernemen?
  • Wat gebeurt er in andere soortgelijke situaties in Westland waar langer op de bouwactiviteiten gewacht moet worden en waar aanvankelijk geplaatste bouwhekken of verwaaid of vernield of anderszins niet meer in orde zijn?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top