skip to Main Content

College gaat het instituut plattelandswoningen invoeren in Westland

College gaat het instituut plattelandswoningen invoeren in Westland

Westland Verstandig pleit al jaren voor de invoering van het instituut plattelandswoningen in Westland. In andere gemeenten is het al lang mogelijk een woning te bestemmen tot plattelandswoning. Dat zijn agrarische woningen die geen burgerwoning kunnen worden omdat de kas / bedrijfsruimte / WKK te dicht bij staat. Door het wijzigen van de bestemming van agrarisch naar plattelandswoning wordt dat probleem opgelost. De gedachte is dat de bewoner van een plattelandswoning de hinder van een nabijgelegen bedrijf voor lief moet nemen. Weer een stap in de goede richting om Westland zo in te richten dat wonen en glastuinbouw elkaar niet onnodig in de weg moeten zitten. Het College maakte bekend dat in oktober een ontwerp bestemmingsplan ter visie gelegd wordt en dat de Raad dan in december dat plan kan vaststellen. De coalitiepartijen Westland Verstandig, GBW en VVD legden dit ook al vast in het coalitieakkoord.

Back To Top