skip to Main Content

Westland Verstandig ontvangt dagelijks vele klachten over niet rijdende EBS-bussen en wil dat de gemeente actie gaat ondernemen

Westland Verstandig ontvangt dagelijks vele klachten over niet rijdende EBS-bussen en wil dat de gemeente actie gaat ondernemen. Dit kan echt zo niet langer!

Al voor de zomer kwamen klachten binnen bij Westland Verstandig over EBS-bussen die uitvallen. Na de zomer is het probleem nog veel groter geworden. Daardoor komen schoolgangers niet op tijd op hun school, degenen die naar hun werk gaan komen te laat en afspraken in ziekenhuizen worden niet gehaald. Dit levert bij onze inwoners die van het openbaar vervoer gebruik maken, frustratie, teleurstelling en boosheid op. Zo bijvoorbeeld deze week buslijn 456 (Leyenburg – Schiedam) die gewoon niet kwam opdagen. EBS beroept zich op personeelsgebrek, maar dit mag geen excuus zijn. Hier dient snel wat aan te gebeuren en de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag en ieder geval de gemeente, moet hier snel en effectief iets aan gaan doen zodat alle bussen gewoon weer op tijd gaan rijden.

Onze inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de roosters kloppen en nagekomen worden. EBS schiet ook op dit punt tekort en dat is natuurlijk niet het enige. Ook op andere punten schuurt en knelt het als het om EBS gaat. Of het nu de niet acceptabele toestand van het huidige busvervoer rond Monster betreft of het te hard rijden op plekken waar dat niet verstandig is, duidelijk is dat deze vervoerder ons met weemoed terug doet denken aan Connexxion toen wel nog alles goed ging. En we moeten nog vele jaren door met deze vervoerder gezien het langjarige contract!

Het huidige probleem van te veel uitvallende buslijnen en daarover niet communiceren moet echt door de gemeente snel worden opgepakt!

Degenen die getroffen worden door de wanprestatie van EBS kunnen dat bij ons melden op 06-53401068 of info@duijsens.net. We geven dat dan door aan de gemeente.

 

Back To Top