skip to Main Content

Eindelijk dan toch de al lang geplande 200 verplaatsbare woningen en 400 woningen arbeidsmigranten bij Flora Campus

Eindelijk dan toch de al lang geplande 200 verplaatsbare woningen en 400 woningen arbeidsmigranten bij Flora Campus

Gisteravond werd bekend dat het College voorziet dat in juli 2024 de omgevingsvergunningen er zullen zijn voor de eerder al geplande 200 verplaatsbare woningen voor onze Westlandse starters. Daarmee wordt in ieder geval een belangrijke stap gezet in de plannen om 500 goedkope verplaatsbare woningen te realiseren voor onze jongeren en starters.

Ook werd aangekondigd dat eindelijk snel 400 blijvende arbeidsmigrantenwoningen bij de Horti Campus gebouwd gaan worden. Dat lijkt Westland Verstandig een goede plek zoals eerder al meerdere keren aangegeven. Daarmee geeft het College een snelle uitvoering aan de motie die die door de Raad werd aangenomen. Dit is een stap in de goede richting en toont aan dat dit College op de goede weg is. Het duurt allemaal natuurlijk altijd langer dan ons lief is, maar het is dan wel goed te zien dat er wel ambities worden vervuld!

Back To Top