skip to Main Content

Nog steeds geen duidelijkheid over supermarkt Kwintsheul

Nog steeds geen duidelijkheid over supermarkt Kwintsheul

Westland Verstandig heeft bij de raadsvergadering van 13 december jl. een motie aan de Raad voorgelegd inzake de supermarkt Kwintsheul. Koornneef Vastgoed heeft het College weten te bewegen op kosten van de gemeente Westland voor € 1.5 miljoen de Kastanjehof te verplaatsen om snel een supermarkt te kunnen realiseren. Die snelheid zat er al niet in en wordt helemaal curieus nu gewoon wordt gestopt met de bouw. In de openbare besluitenlijst van het College van 6 december 2016 valt te lezen: “De burgemeester bespreekt de situatie met betrekking tot de supermarkt in Kwintsheul waarvoor nog geen huurder is gevonden. Het College heeft contact gezocht met de eigenaar van het pand”.

Inmiddels zijn we vele weken verder en nog steeds geen duidelijkheid, ligt de bouw stil en wordt de laatste belofte van de burgemeester en de wethouder dat de supermarkt in de eerste week van december 2016 geopend zou worden, niet nagekomen. Eerdere beloftes –in het jaar van de brand in 2012 zal de supermarkt geopend worden, en later: de supermarkt zal er uiterlijk zijn begin 2015, weer later: eind 2015- werden al niet nagekomen.

Westland Verstandig vindt dat nu direct actie moet worden ondernomen. Uit het feit dat het College geen memo heeft gezonden aan de Raad blijkt dat er blijkbaar nog geen witte rook is en dit is volstrekt onacceptabel. Op grond van de afspraken die het College gemaakt heeft met Koornneef Vastgoed, moet de winkel nu op de kortst mogelijke termijn afgebouwd worden en ook open gaan. De hele gemeente Westland heeft daar recht op gezien de financiële inspanning die de gemeente tot nog toe gedaan heeft. Per saldo circa € 1 miljoen komt ten koste van de gemeente en vloeit nu direct in de zakken van de ontwikkelaar/exploitant die ineens niet meer zelf wil exploiteren, maar wil verhuren aan een derde. Kwintsheul heeft recht op duidelijkheid omdat men daar op korte termijn weer als vanouds over een supermarkt wenst te beschikken.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
fractievoorzitter

Back To Top