skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: Burgemeester van der Tak maakt fout bij opleggen geheimhouding Raad in asbestdossier Wateringen en alle Deloitte-facturen van € 1.500.000,–

 

Westland Verstandig: Burgemeester van der Tak maakt fout bij opleggen geheimhouding Raad in asbestdossier Wateringen en alle Deloitte-facturen van € 1.500.000,–

Uit twee adviezen van de landsadvocaat mr. E. Daalder en prof. Elzinga is gebleken dat burgemeester Van der Tak ten onrechte de Raad gepasseerd heeft bij het bepalen dat de hiervoor genoemde dossiers geheim moeten blijven voor de Westlandse burgers. Westland Verstandig krijgt daarmee weer gelijk dat deze burgemeester alles in achterkamertjes en in het geheim wil behandelen. Ook als daarvoor geen enkele geldige reden aanwezig is, zoals in deze dossiers. Om de Raad -en met name de fractie van Westland Verstandig- te ontlopen gaat de burgemeester zelfs vreemde methodes gebruiken zo blijkt nu. Door de vorenstaande adviezen, die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten, zal de burgemeester toch zijn ongelijk moeten toegeven. Nu er ook geen enkele goede reden voor het verstoppen van de dossiers voor de burgers van Westland is, zou het de burgemeester sieren de dossiers gewoon vrij te geven en te doen wat de in Wateringen getroffen bewoners willen, namelijk transparantie, openheid en betrouwbaarheid van het College en de burgemeester. Geen trucs meer om de waarheid te verdoezelen. Ook geen geld, ambtenareninzet en dure burgemeesterstijd meer besteden aan dit soort dom gedrag wat tot niets leidt en slecht is voor het aanzien van de politiek. Westland Verstandig blijft opkomen voor de belangen van de Westlandse burgers daar waar incorrect gehandeld wordt door bestuurders. Helaas is daar vaak, te vaak, sprake van .

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top