skip to Main Content

Provincie geeft een negatief geluid af over de begroting 2020 van de gemeente Westland

Provincie geeft een negatief geluid af over de begroting 2020 van de gemeente Westland

Zoals altijd bekijkt de Provincie Zuid-Holland de begroting 2020 van de gemeente Westland. De Provincie maakt zich “zorgen om de ontwikkeling van de financiële positie” van de gemeente Westland. Wederom zijn een aantal structurele lasten als incidentele lasten in de begroting opgenomen, is de weerstandscapaciteit “niet voldoende om de risico’s het hoofd te bieden” en krijgt het College de opdracht in het voorjaar van 2020 de reserves en voorzieningen te actualiseren en daarbij “de lage weerstandsratio” te betrekken.
Ook de structurele exploitatieruimte 2019 wijkt af van wat in de begroting is opgenomen. De Provincie neemt daarbij in acht het te verwachten tekort voor 2019. De schuldquote neemt volgens de Provincie “fors toe”, terwijl de grondexploitatiequote gelijk blijft. Eerder heeft het College daar een andere voorstelling van zaken over gegeven, maar die schijnt nu niet te kloppen. Ook op de gebieden van het sociaal domein, stikstof en Omgevingswet geeft de Provincie winstwaarschuwingen af en ook op dat punt dient concreter en ander beleid te gaan komen.
Kort en goed: Hetgeen Westland Verstandig opmerkte over de begroting 2020 en dat daarin verkeerde keuzes gemaakt zijn, euro’s worden uitgegeven voor zaken die niet in het belang van de inwoners zijn terwijl de echte Westlandse problemen niet goed worden beetgepakt, wordt ook door de Provincie onderschreven.
Het bericht van de Provincie staat ook in schril contrast met het persbericht zoals het College dat destijds uitgaf toen zij de begroting 2020 presenteerde.

brief Provincie 13-12-19 begroting 2020

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

Back To Top