skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: In 2015 overgebleven WMO-geld moet besteed worden aan betere zorg in Westland en niet aan het optuigen van nieuwe dure aparte vennootschappen van SKT- en Patijnenburgorganisaties.

Het overgebleven WMO geld ook niet, zoals het College wil doen, gebruiken voor andere zaken, zoals reconstructie van glastuinbouw of voor de 2 halve nieuwe gemeentehuizen of het aantrekkelijker maken voor ontwikkelaars om de huidige gemeentehuizen met meer winst te ontwikkelen.

De wethouders De Goeij van CDA en Mokaddem van PW willen hun slechte plannen doorzetten om het SKT en Patijnenburg, los van de gemeente, te laten werken. Dat betekent dat 2 nieuwe B.V ’s opgericht gaan worden. Dure directeuren en hun staf is het gevolg. Euro’s die niet direct naar de zorg gaan. Tijd- en geldverslindende operaties die de zorg niet beter maken. Verwarrend (bij wie moet de burger zijn), oncontroleerbaar (bijv. bij geen of te laat hulp), wachtlijsten, na eerste contact geen voortgang, geen directe grip op kwaliteit zorg door Raad. Gemeente is opdrachtgever aan de B.V.’s om alle WMO-zorg en jeugdhulp voor de inwoners te gaan doen. Waarom: gemakkelijk voor de wethouders die daardoor nog minder te doen hebben en hun aandacht nog meer op eigen PR kunnen richten. Zij zijn het directe aanspreekpunt niet meer.

Visie Westland Verstandig: Geen aparte vennootschappen en alle beschikbare euro’s besteden aan betere en completere zorg in Westland.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk, in de vakantieperiode enkel op afspraak op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Waarom dure investeringen aan nieuwe wegen zonder dat echte structurele oplossingen bereikt worden?

In het bestemmingsplan in 2010 over de Piet Struijkweg in Naaldwijk wordt als reden van de aanleg genoemd: “deze wegverbinding ontlast de route Kruisbroekweg-Middel Broekweg, die onveiligheid en hinder veroorzaakt in de bebouwde kom van Naaldwijk en een knelpunt vormt in de verkeersafwikkeling”. Exclusief grondverwerving kostte deze weg destijds bijna € 3,4 miljoen. Ook het vele tientallen miljoen kostende 3-in-1-project had de intentie de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de Westlandse kernen te vergroten. Op dit moment wordt zeer veel geklaagd over de toegenomen en onacceptabele vrachtwagenverkeersoverlast over de Kruisbroekweg-Middel Broekweg-Secretaris Verhoeffweg in Naaldwijk. Blijkbaar heeft de aanleg van de hiervoor genoemde nieuwe wegen niet de gewenste verkeersoplossing gebracht.

Visie Westland Verstandig: 1. Nu bekijken wat de gevolgen zijn van een vrachtwagenverbod op de doorgaande weg door Naaldwijk over Middel Broekweg en Kruisbroekweg in het licht van de andere met veel geld gecreëerde nieuwe wegen richting Hoek van Holland; 2. Ook -om lering voor de toekomst- nu bekijken of in 2007/2010 correcte argumenten gebruikt zijn om de hoge aanlegkosten van nieuwe wegen te rechtvaardigen, daar betwijfeld moet worden of die aanleg hinder en onveiligheid heeft doen afnemen op de Middel Broekweg/ Kruisbroekweg / Secretaris Verhoefweg. Met andere woorden heeft de aanleg wel het beoogde directe effect en wat is nodig om dat effect alsnog te bereiken.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk, in de vakantieperiode enkel op afspraak op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Geen huisvesting van vluchtelingen met verblijfsvergunning aan de Wateringseweg in Kwintsheul

Ook nu 30 % van alle bestaande COA-accommodaties in Nederland leegstaat en de vluchtelingenaantallen fors terug blijven lopen en steeds meer vluchtelingen terugkeren, wil het College van B&W van VVD, CDA, PW en GBW toch de plannen voor het Polenhotel Wateringen doorzetten. Westland Verstandig vindt dat onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Zelfs nog erger wordt het. Het College denkt nu er over om aan de Wateringseweg in Kwintsheul nog eens 150 statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) te huisvesten. Een perceel grond moet daarvoor bestemd worden. Het College doet dit in stilte en geeft hierover geen enkele informatie. Blijkbaar is ook de mening van omwonenden niet belangrijk. De wethouders Mokaddem en Weverling willen scoren voor “Den Haag” voor hun eigen carrière of is het belangrijk dat de huidige gemeentesecretaris voorheen bij het COA werkzaam was. Helaas hebben de Westlandse burgers niets aan dit soort bizarre plannen.

Visie Westland Verstandig: Geen woningen voor 150 statushouders aan de Wateringseweg in Kwintsheul.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk, in de vakantieperiode enkel op afspraak op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Snelle oplossingen voor Leuningjes en de Dijkgraaf nu wel gewenst

Voor beiden beloofde wethouder Ouwendijk van VVD met een oplossing te komen. Zoals altijd bij deze wethouder veel geschreeuw en weinig wol. Toezeggingen worden door deze wethouder bijna nooit goed nagekomen. De Leuningjes moet snel asbestvrij en weer volledig gebruiksgeschikt gemaakt worden. Daarover zijn bijna alle politieke partijen, het stichtingsbestuur die het beheer voert, en de werkgroep uit Poeldijk het eens. Op termijn moeten dan alle mogelijkheden op een rij gezet worden om te bekijken wat de toekomst van De Leuningjes is. De wethouder zou hiervoor zorgen. Helaas is geen actie voelbaar op dit moment.

De uitplaatsing van het paardenbedrijf naar de Papedijk zou de wethouder voortvarend oppakken in overleg met het bedrijf. Echter daags na de belofte weigert Ouwendijk in gesprek te gaan en werd niets gedaan.

Visie Westland Verstandig: De Leuningjes moet snel weer helemaal open. Het paardenbedrijf moet kunnen verhuizen naar een nieuwe geschikte locatie in Westland. Als er niet snel iets gebeurt, dan gaat het paardenbedrijf financieel ten onder. Als De Leuningjes niet snel helemaal open kan, dan zou dat het geforceerde einde kunnen betekenen. Beide gevolgen zijn niet aanvaardbaar. Dus College doe je werk, want daar ben je voor!!

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk, in de vakantieperiode enkel op afspraak op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top