skip to Main Content

Publicaties week 38

Groot Westland

Westland Verstandig: Gemeente moet burgerinitiatieven aanmoedigen en niet ontmoedigen

We hebben allemaal de mond vol over participatiemaatschappij, burgerparticipatie, meer geld voor handjes aan het bed, mantelzorg etc. In Westland zijn er nu 2 concreet uitgewerkte plannen. Een plan voor dagopvang voor dementerenden voor 3 dagdelen in een woonhuis in ‘s-Gravenzande. Een ander plan is de vestiging van een respijthuis in Maasdijk. Beide initiatieven worden tegengewerkt door wethouder De Goeij van CDA Westland. Westland Verstandig vindt kleine voorzieningen net wel goed en sluit naadloos aan bij de ideeën over zorg op maat met veel aandacht voor de mens. Waarom de wethouder tegen is, is volstrekt onduidelijk. Het lijkt dat argumenten bedacht moeten worden om de plannen te dwarsbomen. Westland Verstandig neemt daar geen genoegen mee en komt met initiatieven om deze plannen wel mogelijk te maken. Snelheid is geboden want dit soort plannen kunnen natuurlijk niet al te lang wachten want dan gaat het vanzelf over. Dat moeten we niet willen.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl;

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Showtime voor College en raadspartijen!

Plotsklaps maakte de burgemeester op 3 september bij de mededelingen bekend dat hij een oud professor had ingeschakeld om een onderzoek te laten doen naar de fractie van Westland Verstandig. Curieus natuurlijk: de Raad moet de burgemeester en wethouders controleren en nu laat Van der Tak de controleur -lees Westland Verstandig- controleren. Waarom, omdat Westland Verstandig terechte kritiek had op de handelwijze van College en de raadsaccountant. De raadsaccountant bleek stiekem opdrachten uit te voeren voor het College. Burgemeester en andere partijen in paniek door deze constatering. Dat leidde tot het plan bij de burgemeester en raadsfracties om te onderzoeken of Westland Verstandig zich hield aan de parlementaire spelregels. Dat was de motie. Onzinnig natuurlijk en volstrekt ongepast en in strijd met de regels. Dat onderzoek wordt dus niet gedaan.

Het erge is dat de burgemeester zelf en persoonlijk een eigen draai geeft aan de motie en ineens de morele facetten (ja u leest het goed) wil laten onderzoeken . Blijkbaar wraak voor de eerder door Westland Verstandig terecht geplaatste vraagtekens bij het handelen door wethouders met broers en de niet integere wegmoffel acties van de burgemeester. Andere politieke partijen zien hun kans schoon om mee te doen aan deze door Sjaak geschreven en in scène gezette show. Joop van den Ende zou er jaloers op zijn. Zonde van de centen en tijd die dit kost. Die kunnen beter besteed worden voor Westland en haar burgers.

U kunt ons benaderen via de telefoon (06-53401068) of per e-mail info@duijsens.net. Website: www.westlandverstandig.nl;

 ‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Nieuwe winkelcentrum eindelijk van start

Op 30 september wordt de eerste paal geslagen voor het nieuwe afgeslankte winkelcentrum van ‘s-Gravenzande. Fijn dat de winkelpanden en de sfeer in de Langestraat gered zijn kunnen worden dankzij het burgerinitiatief met echte ‘s-Gravenzanders dat Westland Verstandig steeds gesteund heeft. Ook dat de bestaande panden gerenoveerd worden. Jammer dat overdekt winkelen niet in het plan zit. Wellicht kan de ontwikkelaar dit alsnog bekijken. Met name oudere ‘s-Gravenzanders zou dit goed bevallen. Westland Verstandig hoopt wel dat niet voor de leegstand gebouwd gaat worden. Ook hopen we als Westland Verstandig dat wethouder Duijvestijn van CDA Westland en wethouder Weverling van GemeenteBelang Westland afzien van de bouw van de supergrote -qua grootte de 2e van Nederland- supermarkt in Naaldwijk. Uit rapporten blijkt dat het winkelcentrum in ‘s-Gravenzande daar zware concurrentie van gaat ondervinden. Dat moeten we dus niet willen in het belang van een bloeiend winkelcentrum in ‘s-Gravenzande.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068/mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Voorlopig geen woningbouw Watergat en NAM -locatie

Het College en de Westlandse Zoom B.V. willen woningen bouwen op de hiervoor genoemde locaties in Monster. Bekend is dat vele omwonenden steekhoudende argumenten hebben tegen de bouw. De wegenstructuur moet anders en bij de te bouwen woningen dient v.w.b. aantal, hoogte en situering meer rekening gehouden te worden met de omgeving. Voor het Watergat wordt een bestemmingsplan gemaakt. Daar kunnen zienswijzen tegen worden ingediend. Voor het NAM-terrein wordt geen nieuw bestemmingsplan ter visie gelegd maar volstaan wordt met een binnenplanse vrijstelling. Dit is bedacht door de wethouders Weverling  van GemeenteBelang Westland en Duijvestijn van CDA Westland. Financiële en andere belangen van de gemeente en de Westlandse Zoom winnen het van de zorgvuldigheid en een correcte behandeling van omwonenden. Westland Verstandig komt op voor de omwonenden en dient een motie in.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Dringend snel en effectief onderzoek gewenst in asbestkwestie naar de gang van zaken en de financiële gevolgen

Terecht wil de Raad van de gemeente Westland een onderzoek naar de gang van zaken bij de opruiming van het asbest. De wijze waarop het onderzoek vorm moet krijgen baart wel zorgen. Westland Verstandig wil een snel onderzoek dat ook snel tot een rapport leidt. Ook moeten op de  kortst mogelijke termijn de bewoners kunnen vertellen wat er gebeurd is. Wat de fractie van Westland Verstandig betreft krijgt de Rekenkamercommissie Westland de opdracht. Die Rekenkamer schakelt dan een deskundige in. Zo een rapport is er relatief snel. Het best wel pikante en voor de gemeente nadelig oordeel van de Provincie over de gang van zaken rond de sanering maakt een gedegen onderzoek des te meer urgent en nodig.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Vreemd onderzoek door Van der Tak naar Westland Verstandig

Het is bekend dat Westland Verstandig positief kritisch is en daarbij geen blad voor de mond neemt. Zo ontdekte de fractie in het voorjaar dat de raadsaccountant zonder melding vooraf aan de Raad stiekem adviesopdrachten voor het College uitvoerde. Desgevraagd kreeg de fractie geen inzage in alle opdrachten die vanaf 2010 gegeven zijn. De raadsaccountant is er voor de Raad en controleert de cijfers van het College. Als ze zelf natuurlijk adviezen aan degene die ze controleren geven is Deloitte niet meer onafhankelijk. De burgemeester heeft nu eigen invulling gegeven aan een raadsmotie en heeft zelf -zonder hoor en wederhoor- een oud-professor benoemd en die een volstrekt vreemde opdracht gegeven. Van een objectief en onafhankelijk onderzoek is geen sprake. Immers wiens brood men eet wiens woord men spreekt. De burgemeester heeft nu zijn ware aard getoond en bevestigt dat hij niet boven de partijen staat maar er tussen. Iedere vorm van gezag ontbreekt. Hij is een speelbal van de politiek geworden. Wil hij hiermee zijn herbenoeming veilig stellen?

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

Back To Top