skip to Main Content

Rondvraag voor de Commissie EFO van 3 december 2014

Rondvraag voor de Commissie EFO van 3 december 2014

Het College heeft op vragen van Westland Verstandig en van GemeenteBelang Westland in het kader van de begroting aangegeven, dat voor het einde van 2014 inzage gegeven zou worden in kosten die het sluiten van zwembad De Hoge Bomen met zich mede zou brengen. Het is bekend dat de fractie van Westland Verstandig het zwembad open wil houden en daarvoor mogelijkheden ziet. Sluiting zal in ieder geval een aanzienlijke kostenpost voor de gemeente teweeg brengen zo valt ook te voorzien. Het is om die reden van belang dat ook het College die kosten tijdig in beeld brengt. Zwembad De Hoge Bomen is de afgelopen weken zeer positief in het nieuws geweest omdat zij tot de drie beste zwembaden van Nederland behoren. Ze zijn zelfs genomineerd om als beste zwembad van Nederland uitgeroepen te worden. Met bijna 200.000 bezoekers op jaarbasis is dat volledig terecht.

Dit leidt tot de volgende rondvraag:

  • Heeft uw College dat kostenoverzicht al gemaakt?
  • Begrepen wordt dat overleg gevoerd wordt op dit moment met Optisport over mogelijke verlenging van de overeenkomst met Optisport. Hoe ver staat dat overleg?
  • Heeft het zogenaamde kansenfestival voor een eventuele derde-exploitant na 1 januari 2016 nog wat opgeleverd?
  • Heeft uw College ook onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de bijna 200.000 bezoekers op jaarbasis als het zwembad na 1 januari 2016 komt weg te vallen?

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

 

Back To Top