skip to Main Content

Vragen aan College inzake jeu de boulesbaan in speeltuin De Schie in Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

10 november 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake jeu de boulesbaan in speeltuin De Schie in Naaldwijk

 

Vraag 031 2022-2026

Edelachtbaar College,

Omwonenden van de speeltuin De Schie in Naaldwijk zouden graag zien dat een jeu de boulesbaan wordt aangelegd in een deel van de speeltuin. In die speeltuin staan op dit moment geen speeltoestellen en er wordt ook geen gebruik gemaakt door kinderen van het grasveld. Er tegenover staat wel een 55+-wooncomplex De Schie.

Op zich vindt Westland Verstandig dit een prima burgerinitiatief, wat zeker een serieuze behandeling verdient. Er is een formele aanvrage ingediend op 21 oktober 2022.

Foto’s zijn bijgevoegd.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Is het College bereid om met de bewoners serieus na te denken over de komst van een jeu de boulesbaan op het betreffende grasveld?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top