skip to Main Content

Vragen aan College inzake kwaliteit Regiotaxi

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

26 november 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake kwaliteit Regiotaxi

 

Vraag 801 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie blijft benaderd worden door mensen die ernstige klachten hebben over de kwaliteit van Regiotaxi. Eerder heeft onze fractie al een keer de suggestie gedaan om het geld wat nu voor de Regiotaxi gebruikt wordt aan te wenden voor de rolbus, de klusbus en/of alternatieve vervoersdiensten in Westland die wel op tijd kunnen rijden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bekend met de hernieuwde klachten over de kwaliteit van Regiotaxi (te laat en/of niet komen)?
  • Is het College het voorts met onze fractie eens dat als nu blijkt dat Regiotaxi blijkbaar niet in staat is goed te functioneren, er naar alternatieven moet worden gezocht?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top