skip to Main Content

Vragen aan College inzake trottoir Hoflaan ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

26 november 2019

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake trottoir Hoflaan ‘s-Gravenzande

Vraag 802 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners van de Hoflaan te ’s-Gravenzande in de buurt van het Alcomij-terrein. Het stukje weg naast het perceel van Alcomij met aan de overzijde huisnummers 172 t/m 176 is smal en heeft geen trottoir. Dat is al lange tijd de situatie. Auto’s kunnen elkaar moeilijk passeren en als er voetgangers lopen wordt het nog lastiger. Het is het stukje weg richting de Plas van Alle Winden is wel geliefd bij veel ’s-Gravenzanders.

Nu de Rijnvaartweg is afgesloten is het veel drukker en gevaarlijker dan voorheen. Dat is tijdelijk maar straks met de nieuwbouw aan de Maesemundeweg dan gaat er een hoop verkeer komen via de Poelmolenweg en Hoflaan richting het centrum. Het zou dan ook goed zijn om het grasstrookje aan de Alcomij-kant van de Hoflaan van een trottoir te voorzien.

Dit leidt tot de navolgende vraag:

  • Is het College bereid om te bezien of het stukje Hoflaan van een trottoir kan worden voorzien?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

Back To Top