skip to Main Content

Vragen aan College inzake opnieuw onaanvaardbare gang van zaken rondom het afval

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

15 oktober 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake opnieuw onaanvaardbare gang van zaken rondom het afval

 

Vraag 1127 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

 

De volgende mail krijgen wij binnen:

Gemiddeld om de 4 dagen maak ik een melding dat de PBD container in onze wijk vol zit. Het is dan aan u om te zorgen dat de container ook geleegd wordt. Na mijn laatste melding kreeg ik als antwoord dat ik een andere container in de buurt moest zoeken.
Ten eerste meld ik pas dat de container vol zit als de zakken er al met tientallen tegenaan gestapeld zijn. Dat kunt u ook zien aan de foto’s in de bijlages van mijn meldingen.
Ten tweede is er in de verste verte in onze wijk geen andere PBD container te vinden.
Ten derde zitten de 2 kleinere ondergrondse PBD containers die zich overigens op flinke afstand bevinden ook bijna altijd vol.
U vraagt de bewoners van onze wijk dus om een andere container op te zoeken om er vervolgens op de alternatieve locatie achter te komen dat deze ook vol zit.
In plaats van dit soort antwoorden te sturen en de bewoners nog meer tegen u in het harnas te jagen, lijkt het mij slimmer om gewoon de containers op tijd te legen na een melding. We proberen door deze meldingen de buurt namelijk netjes te houden ipv een wijk met opgestapelde vuilniszakken en door de straten waaiend plastic.
Uw gemeente heeft zelf voor dit falende beleid gekozen en dus zult u ook voor de gevolgen van dit beleid in moeten staan.”

Vanuit het Meldpunt wordt de navolgende reactie verkregen:

“U heeft een melding gemaakt over een volle verzamelcontainer. De verzamelcontainer wordt zo spoedig mogelijk geleegd. Misschien kunt u uw afval nog wel kwijt in een andere verzamelcontainer in de buurt. Is dit niet het geval, neemt u uw afval dan weer mee naar huis en probeert u het later nog eens.”

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom wordt niet aangegeven dat direct de container leeggemaakt wordt en de puinzooi rondom die container wordt opgeruimd?
  • Waarom worden onze inwoners letterlijk van het kastje naar de muur gestuurd?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top