skip to Main Content

Vragen aan College inzake overlast parkeren Druivenstraat Naaldwijk

 

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

24 januari 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake overlast parkeren Druivenstraat Naaldwijk

 

Vraag 827 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie heeft wederom een delegatie ontvangen van bewoners uit de Druivenstraat in Naaldwijk die wederom en opnieuw heel veel overlast ervaren van parkeren van auto’s van medewerkers en bezoekers van het gemeentehuis in de Druivenstraat waardoor een aantal mensen die slecht ter been zijn niet of nauwelijks nog boodschappen kunnen doen omdat ze terugkomen en geen plek meer voor de auto is in de nabijheid van hun woning. Het College zou hiertegen actie gaan ondernemen, maar blijkbaar helpen die acties niet.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat parkeren voor het gemeentehuis bij het gemeentehuis zelf moet gebeuren en niet op openbare plekken rondom het gemeentehuis?
  • Welke concrete maatregelen is het College voornemens te gaan nemen om een en ander nu voor eens en voorgoed op te lossen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top