skip to Main Content

Vragen aan College inzake parkeren vrachtwagens

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

25 februari 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake parkeren vrachtwagens

 

 

Vraag 850 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

 

Onze fractie wordt benaderd door een aantal bewoners van onder meer de Oranje-Nassaustraat in ’s-Gravenzande waar met grote regelmaat vrachtwagens geparkeerd worden en soms het hele weekend vrachtwagens staan. Ik heb dat zelf ook geconstateerd. De bewoners voelen zich daardoor afgesloten van de buitenwereld. Verzoeken aan politie en handhaving om hulp werden niet positief beantwoord. Ook is verzocht om een parkeerverbod voor vrachtwagens in te stellen en ook dat wordt door de gemeente niet gedaan. De bewoners voelen zich nu enigszins in de steek gelaten.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Acht het College het wenselijk dat in straten zoals de Oranje-Nassaustraat op grote schaal vrachtwagens geparkeerd worden?
  • Welke maatregelen wil het College nemen om verder parkeren te voorkomen?
  • Is een vrachtwagenparkeerverbod een oplossing?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top