skip to Main Content

Vragen aan College inzake snelle aanpak Voorstraat in Poeldijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

1 augustus 2023

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake snelle aanpak Voorstraat in Poeldijk

Vraag 120 2022-2026

Edelachtbaar College,

In het coalitieakkoord is onder de snel voor mekaar punten de verdere verfraaiing van de Voorstraat in Poeldijk opgenomen. Helaas is er nog weinig concreets uitgevoerd. Terecht wordt vanuit Poeldijk de vraag aan onze fractie gesteld hoe het staat met het “opleuken” van deze voor Westland authentieke straat.

Ook wordt ons de vraag gesteld wanneer nu concreet iets gaat gebeuren met het voormalige Dario Fo gebouw, waar appartementen voor senioren gepland zijn. Dat gebouw – eigendom van de gemeente – staat toch al te lang te wachten op een definitieve invulling.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wanneer wordt de Voorstraat incl. pleintje door de gemeente beetgepakt en wordt het coalitieakkoord uitgevoerd?
  • Waarop wacht de realisering van de woningbouw in het voormalige Dario Fo gebouw en waarom kost realisering zo veel tijd?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top