skip to Main Content

Vragen aan College inzake verhoging woonlasten voor huurders

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

15 januari 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake verhoging woonlasten voor huurders

 

 

Vraag 824 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Westland kent meer dan 10.000 sociale huurwoningen en bij RTL Nieuws verscheen vanochtend een bericht dat Westland op de tweede plek staat van de grootste stijgers/dalers van gemeenten voor wat betreft de woonlasten voor huurders. De woonlasten stijgen 17.5%. We laten Apeldoorn voorgaan, maar dan staat Westland nummer 2. De woonlasten voor de kopers stijgen 9.7% en we laten Apeldoorn ook hier voorgaan. Westland staat ook niet onder de goedkoopste qua bedragen van de woonlasten.

Westland Verstandig heeft eerder kritiek geuit op de wijze waarop het afval in Westland verzameld wordt en dat dat extra kostenverhogend nu al is, maar ook zal zijn omdat we ten onrechte uitgaan van bronscheiding, terwijl nascheiding de toekomst is en verwacht mag worden dat weer extra kosten nodig zijn.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is vorenstaande informatie juist zoals RTL Nieuws deze naar buiten gebracht heeft?
  • Is het College bereid om zich een en ander aan te trekken en ervoor te zorgen dat voor 2021 andere keuzes gemaakt worden conform de alternatieve begroting van Westland Verstandig waardoor de woonlasten voor kopers en huurders weer omlaag kunnen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

N.B. Het artikel van RTL Nieuws voeg ik bij.

bijlage art. 42-vraag 824 artikel RTL Nieuws

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top