skip to Main Content

Vragen aan College inzake voortgang woningbouwplannen Wateringen-Noord

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

18 juli 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake voortgang woningbouwplannen Wateringen-Noord

 

Vraag 112 2022-2026

Edelachtbaar College,

Al vele jaren wordt een plan gemaakt voor woningbouw in Wateringen-Noord tussen de Erasmusweg / Ambachtsweg / Poeldijkseweg. De aantallen woningen zien we steeds toenemen, maar duidelijke voortgang in de plannen is er niet, althans is voor de Raad niet inzichtelijk. Ook is niet echt duidelijk wat er nog over is van de aanvankelijke plannen van uitsluitend sociale woningbouw op de zgn. Lelytuin.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Hoe ver staat het met dit plan en wanneer kan de eerste paal geslagen worden? Als dat niet snel kan gebeuren wat is nodig om snel tot de bouw te komen van de goedkopere huizen?
  2. Wat is de reden dat het allemaal zo lang duurt en het aantal woningen steeds maar weer stijgt?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top