skip to Main Content

Vragen aan College inzake Vragen voor gericht optreden tegen langere tijd leegstaande woningen statushouders en Oekraïense vluchtelingen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

8 augustus 2023

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake Vragen voor gericht optreden tegen langere tijd leegstaande woningen statushouders en Oekraïense vluchtelingen

Vraag 125 2022-2026

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie komen steeds meer meldingen binnen van statushouders die naar hun land van afkomst langere tijd op vakantie gaan, maar ook van Oekraïense oorlogsvluchtelingen die langere periodes – soms enkele maanden – terug naar Oekraïne afreizen. De voor hen geregelde huisvesting staat dan leeg, maar geven ze niet op. Blijkbaar wil men terugkeer altijd openhouden.

Ook komen berichten binnen van statushouders die hun woning – bij zo een vakantie trip – tijdelijk en soms ook weer meerdere maanden verhuren aan statushouders die blijkbaar elders in Nederland gehuisvest zijn.

Westland Verstandig vindt dat de Gemeente hier kort op de bal dient te spelen en de mogelijkheid moet creëren op te treden en de woning te claimen voor mensen die wel dringend een woning nodig hebben. Ook bijvoorbeeld de verplaatsbare woningen aan de Haagweg in Monster of op de Gemeentewerf in De Lier bij langere leegstand toewijzen aan andere bewoners.

Vragen:

  • Zijn vorenstaande situaties bekend bij het College en zo ja, wat is het beleid en is het mogelijk bij langdurigere afwezigheid de leegstaande woning te geven aan mensen die dringend een dak boven het hoofd nodig hebben?
  • Mocht het College niet bekend zijn met vorenstaande praktijken, kan dat dan snel in beeld gebracht worden en de hiervoor gevraagde acties worden ondernomen?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top