skip to Main Content

Westland Verstandig wil coalitiebelofte voor snel extra goedkope woningen voor starters en senioren nakomen

Westland Verstandig wil coalitiebelofte voor snel extra goedkope woningen voor starters en senioren nakomen. In gelul kun je niet wonen

“Wat je belooft moet je doen” is één van de belangrijkste principes van Westland Verstandig. Westland heeft ongeveer 10.000 sociale huurwoningen en wij vinden dat bestaande en nieuwe woningen veel meer moeten worden toegewezen aan onze inwoners. Gelukkig ziet het Rijk dat ook in en vanaf 1 januari 2024 kan 50% aan Westlanders worden toegewezen. Nu is dat 25%. Onze corporaties moeten dat ook doen en liefst nog meer aan onze inwoners toewijzen!

Dan zijn we er echter nog niet. Er komen onvoldoende goedkope woningen beschikbaar!

Westland Verstandig beloofde om extra en goedkope verplaatsbare of blijvende woningen voor starters en senioren te bouwen. De Provincie ging al akkoord. Westland Verstandig wil dat nog steeds, ook als andere politieke partijen -zelfs ook onze coalitiepartner GBW- dat blijkbaar niet meer willen. Zij zoeken de pers op om Westland Verstandig tegen te werken. Onverstandig. Die partijen willen blijkbaar weer terug naar alleen maar mooie woorden die op zeker de woonproblemen van starters en senioren weer niet oplossen! Nog steeds begrijpen ze niet dat “in gelul je niet kunt wonen”.

Westland Verstandig zet door en blijft zoeken naar snelle bouw van de broodnodige goedkope woningen, verplaatsbare en mogelijk definitieve woningen. Wel zal de kwaliteit en leefomgeving van deze woningen goed moeten zijn, maar dat spreekt voor zich!

 

Back To Top