skip to Main Content

Waarom wil het College wel dorp voor 700 arbeidsmigranten bij De Lier en geen concrete plannen voor starters-,seniorenwoningen en inwoners die snel een woning nodig hebben

Waarom wil het College wel dorp voor 700 arbeidsmigranten bij De Lier en komen er maar geen concrete plannen voor starters-,seniorenwoningen en inwoners die snel een woning nodig hebben

Dit College is vooral bezig voor de arbeidsmigranten. De nog veel dringender nodig zijnde woningen voor onze starters, senioren, spoedzoekers komen er maar niet. Westland Verstandig wil dat voor de nu weer in de pers uitgelekte locatie in De Lier bekeken gaat worden of deze niet geschikter is voor onze eigen starters, senioren en spoedzoekers. Zo maken we de al jaren aanwezige wachtlijsten korter. Wij zijn dat aan onze inwoners verplicht en het probleem wordt maar niet opgelost!
Voor de arbeidsmigranten werken aan een andere oplossing: kleinschalig op de bedrijven, grootschalig op ABC-terrein en Horti Campus-terrein in de vorm van campussen waar in principe alle voorzieningen zijn.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

Back To Top